Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Στην πόλη της Λάρισας παρακολούθησα τα σχολεία πρωτοβάθμιας (9ο Δημοτικό Σχολείο) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (3ο Γυμνάσιο-3ο Λύκειο Λάρισας). Με την αποφοίτηση από το λύκειο εισήχθη στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωμάτικών ως τεχνικός και αποφοίτησα από αυτή ως Υπαξιωματικός Διαβιβάσεων με ειδικότητα Τεχνίτης Ηλεκτρονικών. Στη συνέχεια μετατάχθη στο Σώμα Έρευνας Πληροφορικής από της ιδρύσεώς του (1998). Παρακολούθησα τα προβλεπόμενα για το βαθμό μου και ειδικότητα σχολεία και εκπαιδεύσεις. Mε τη συμπλήρωση των απαιτούμενων από το νόμο χρόνων υπηρεσίας στις ΕΔ , απεστρατεύτη τη αιτήση μου. Από την αποστρατεία μου μέχρι σήμερα εργάζομαι ως αυτοαπασχολούμενος συνεργαζόμενος με εταιρίες του κλάδου Επικοινωνιών πληροφορικής. Είμαι κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και πτυχίου Ραδιοερασιτένχη (SW4OZE) με άδεια λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου.

 

Εκπαίδευση και καταρτιση

 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

 

Απόφοιτος ανώτερης σχολής (Ν.2913/01, ΦΕΚ 102 Α) με ειδικότητα ηλεκτρονικός και πτυχίο με ισοδύναμα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών (Ν.298/1976) 

Κάτοχος άδειας ασκήσεως Επαγγέλματος  Ραδιοηλεκτρολόγου Β’

 

 

Κάτοχος της υπ’ αριθ. 76/2008 άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου B’ της Νομαρχίας Λάρισας

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΕΤΤΗΛ)

 

 

Απόφοιτος του τμήματος τεχνικών Τηλεπικοινωνίας Διαβιβάσεων (1η Θέση) με ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  (1η Θέση)

Σχολή εκπαιδεύσεως Τεχνικών Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ COMMUNICATION  & INFORMATION SYSTEMS SCHOOL, Latina, Italy)

 

 

Απόφοιτος των τμημάτων

 

1) τεχνικών δικτύων δομημένης καλωδίωσης και

2) τεχνικών δικτύων ευρείας περιοχής

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

 

Απόφοιτος της Σχολής Προγραμματιστών Η/Υ  του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης με ειδικότητα προγραμματιστής .

 

 

 

Σεμινάρια Αντιμετώπισης Κυβερνητοπολέμου ΥΕΘΑ

 

 

 

Σεμινάρια αντιμετώπισης επιβουλέων  του διαδικτύου (HACKER)

Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών (ΣΣΞΓ)

 

 

Απόφοιτος (4η θέση) του τμήματος αγγλικών της Στρατιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

Απόφοιτος του τμήματος διαχείρισης συστημάτων  UNIX και Διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων (1996-1997)

ΣΧΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

Απόφοιτος του τμήματος συντηρητών κρυπτομηχανών  (1η Θέση)

 

 

 

INGRES TRAINING

 

 

 

Σεμινάρια INGRES / OPENROAD APPLICATION DEVELOPMENT / CA Ingres Embedded SQL / CA -Ingres Report Writer / CA Ingres SQL

International College of Napoli

 

 

Εγκατάσταση συντήρηση Φ/Β συστημάτων

International College of Napoli

 

 

Εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων  δομημένης καλωδίωσης

Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

Μηχανικός δικτύων

Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

Συστήματα  Διαχείρισης  Περιεχομένου (CMS)

JOOMLA SITES

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

 

Cisco Certified Network Associate

ΚΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

Φυτοπροστασία Βιολογικών καλλιεργειών

ΚΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Eπιτροπή Εποπτείας και         

Ελέγχου Παιγνίων

 

Βιολογική Έλαιοκαλλιέργεια  

 

Πιστοποιημένος Τεχνικός VLT (HGCVLTTB2-00419-00)

 

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν